Każdy uczący się gry na instrumencie powinien wiedzieć, że tylko systematyczna praca może przynieść oczekiwane rezultaty. Jedna z najsłynniejszych polskich skrzypaczek Wanda Wiłkomirska wspominała, że tato pozwalał Jej nie ćwiczyć tylko dwa dni w roku: w Boże Narodzenie i w Wielką Niedzielę. O tym, że na instrumencie powinniśmy ćwiczyć codziennie przekonują nas słowa Artura Rubinsteina - jednego z największych wirtuozów fortepianu wszech czasów:

  Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». [...] Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne - powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora... - odkrywa zarazem pewną powinność: nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości.

  - Jan Paweł II

  O tym, jak ważne jest kształtowanie muzycznej twórczej wyobraźni pisze Robert Schumann:


  „Jeśli grasz na fortepianie, próbujesz tworzyć krótkie melodie, to bardzo dobrze; ale jeśli przyjdą ci do głowy, kiedy nie ćwiczysz, możesz być jeszcze bardziej zadowolony; bo wewnętrzny muzyczny organ budzi się w tobie. Palce muszą robić to, czego pragnie głowa; nie odwrotnie.”

  Est 2015

  Founder

  Marta Polanska